Hvorfor Stay FUS?

Sukkeravhengigehet er en kronisk sykdom som trenger livslang behandling, hjelp og fokus. I tillegg er det en sykdom som går i bølger og man vet aldri når en bølge kan komme. Selv om man har kunnskap om tilfriskning fra sukkeravhengighet, vil det før eller senere komme perioder eller livssituasjoner som kan være krevende. Da er det ikke alltid lett å "holde seg på matta". Det å få støtte fra personer som er i samme situasjon er svært viktig. Hos oss får du i tillegg støtte, råd og veiledning fra hele FUS-teamet.

Vi vil at DU skal lykkes!

Fordi vi vet at det ikke er en quick fix å komme varig i tilfriskning fra sukkeravhengighet, så har vi nå valgt at alle som melder seg inn i Stay FUS blir medlemmer i enten 6 måneder eller 12 måneder. Dette fordi vi vil at DU skal lykkes!!

Da kan du senke skuldrene og vite at du får hjelp, inspirasjon og oppfølging i lang tid fremover. 

 • HJELP TIL Å HOLDE DEG I TILFRISKNING

  Påfyll av kunnskap, inspirasjon, støtte og fellesskap er viktige nøkkelfaktorer for å holde seg i tilfriskning.

   

  Vi ønsker at DU skal lykkes!!

 • INSPIRERE DEG TIL SELVUTVIKLING

  Når vi har levd aktive i en sukkeravhengighet over tid, har ikke hjernen fått utviklet seg slik den skulle. Dette vil vi endre på! Du vil stadig oppdage nye sider ved deg selv og livet må leves litt på nytt.

   

  Da er det supert å få hjelp til selvutvikling.

 • ØKE DIN KOMPETANSE PÅ SUKKERAVHENGIGHET

  Sukkeravhengighet et omfattende fagfelt og det rammer store deler av vårt liv.

  Du vil i STAY FUS få mye kunnskap om sukkeravhengighet og hvordan leve i tilfriskning.

 • HA ET NETTVERK MED LIKESINNEDE

  De fleste med en sukkeravhengighet opplever det som en ensom prosess. De færreste rundt oss forstår hva dette handler om. Fellesskapet er utrolig viktig for å leve i tilfriskning. En med sukkeravhengighet er i dårlig selskap med seg selv når avhengighetshjernen våkner til liv. 

 

Kontaktinfo:

Mail: info@friskutensukker.no

Telefon: 98 08 73 36

Adresse: Olaf Helsets vei 5a,

0694 Oslo

 

 

 

© 2020 Frisk uten sukker AS